PILNA ZBIÓRKA NA ODWET

🇵🇱PILNA ZBIÓRKA NA ODWET, otwarta przez Антон Черепенко z Fundacja Widowisk Masowych :
POTRZEBNE: Ecoflow (stacja zasilania, generator) i dwa panele fotowoltaiczne.
Jest to zbiórka dla jednej z jednostek wojskowych wywiadu obronnego Ukrainy, która wykonuje zadania eliminacji wroga na kierunkach wschodnim i południowym. W szczególności na kierunku południowym jest to kierunek Enerhodar.
Jeśli chodzi o potrzeby, ze względu na rozmieszczenie wojska w miejscu, w którym nie ma dostępu do energii elektrycznej, ecoflow jest niezwykle niezbędną rzeczą, aby zapewnić sprawne działanie prac związanych ze zniszczeniem okupanta.
Koszt tego wszystkiego: 28 388 zł, czyli 249 620 UAH
Fundacja Widowisk Masowych
33-333 Ptaszkowa
Ptaszkowa 633
NIP: 7343530043
PayPal fundacjawidmas@gmail.com
Konta bankowe Fundacji:
PL40 2030 0045 1110 0000 0413 8860 (PLN)
PL83 1600 1462 1022 7492 6000 0003 (USD)
PL13 1600 1462 1022 7492 6000 0002 (EURO)
S.W.I.F.T.: PPABPLPPKXXX
PROSIMY O JAK NAJSZERSZE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI! Jak tylko zakończymy, natychmiast zakupimy i dostarczymy!
kontakt
Adres

Dziękujemy za wsparcie naszych działań

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybierz kwotę dotacji